Szaktanfolyamok

Jelenleg szaktanfolyami képzéseket nem indítunk!

Közúti közlekedési szakemberek képzése

Árufuvarozói vállalkozói (szakmai vezető)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek.

A képesítés megszerezhető

 • belföldön végzett fuvarozáshoz
 • belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz

A vizsga tárgyai, módszere

 • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga és szóbeli
 • Vámismeretek: tesztvizsga + szóbeli (csak nemzetközi képesítéshez)
 • Esettanulmány megoldása írásbeli

Autóbuszos személyszállító vállalkozó (szakmai vezető)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállításhoz, a vállalkozás szakmai vezetőjének.

A képesítés megszerezhető

 • belföldön végzett személyszállításhoz
 • belföldi és nemzetközi személyszállításhoz

A vizsga tárgyai, módszere

 • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási (ár kiegészítési) ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Személyszállítási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
  • tesztvizsga és szóbeli
 • Esettanulmány megoldása: írásbeli

Személytaxis és személygépkocsis (személyszállító vállalkozó)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: személygépkocsis személyszállításhoz és személytaxizáshoz, a vállalkozás szakmai vezetője részére.

A vizsga tárgyai, módszere

 • Általános vállalkozói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Számviteli és adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkáltatói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Személytaxis szakmai ismeretek: írásbeli (nem teszt, egyéb írásbeli vizsga) és szóbeli
 • Taxis etika: szóbeli

Tehergépkocsi- és autóbuszvezetői szakmai alap- és továbbképzési képesítés (GKI)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: A tehergépkocsival és autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz, továbbá közúti áru- és személyszállításhoz.

Tanfolyami kötelezettség: van.

Vizsgára bocsátási feltétel

 • a tanfolyam elvégzése
 • az adott kategóriára érvényes vezetői engedély

A vizsga tárgyai, módszere – alapképesítés

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása: tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,
  logisztika: tesztvizsga
 • Esettanulmány megoldása: esszé
 • Járművezetés a közúti forgalomban: gyakorlat
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek: gyakorlat
 • Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: gyakorlat

A vizsga tárgyai, módszere – továbbképzési képesítés

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása: tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,
  szerviz, logisztika: tesztvizsga

Taxi gépkocsivezető (Személygépkocsis személyszállító)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: személytaxival végzett személyszállításhoz.

Vizsgára bocsátási feltétel: érvényes „B” kategóriájú vezetői engedély.

A vizsga tárgyai, módszere

 • Közlekedési – és vezetéselméleti ismeretek: tesztvizsga
 • Hibaelhárítási ismeretek: szóbeli
 • Utas felvétel, fuvarvállalás: szóbeli
 • Taxis etika: szóbeli
 • Helyismereti jártasság, idegenforgalmi ismeretek (helyi): szóbeli
 • Járművezetési gyakorlat (a személy taxi tartozékainak kezelésével): gyakorlati
 • Elsősegélynyújtás: a Magyar Vöröskereszt előírása szerint

Önjáró emelő- és rakodógépek kezelője

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: önjáró emelő- és rakodógéppel történő munkavégzéshez, a gép kezeléséhez.

Tanfolyami kötelezettség: van. Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel.

Vizsgára bocsátási feltétel

 • A tanfolyam elvégzése
 • Vezetői engedély, ha az önjáró emelő- és rakodógép helyváltoztatás során közutat (magánutat) vesz igénybe.

A vizsga tárgyai, módszere – elméleti vizsga

 • Gépek szerkezettana
 • Üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • Szakirányú munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismeretek

A vizsga tárgyai, módszere – gyakorlati vizsga

 • Gépkezelés

Szakkísérő

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármű kísérete.

Vizsgára bocsátási feltétel: „C” kategóriás vezetői engedély és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlat.

A vizsga tárgyai, módszere

 • Esettanulmány megoldása: írásbeli
 • Közlekedésbiztonsági ismeretek: szóbeli
 • Közúti műszaki ismeretek: szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek: szóbeli

Undort keltő anyagszállítást végző gépkocsivezető

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: undort keltő anyag közúti szállításához.

A vizsga tárgyai, módszere

 • Alapismeretek: szóbeli
 • Szállítási ismeretek: szóbeli

Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot szállító járművezető

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításához.

A vizsga tárgyai, módszere

 • Általános ismeretek, főbb veszélyek: szóbeli
 • Szállítóegységek és jelölések: szóbeli
 • Rakodási és kárelhárítási ismeretek: szóbeli

Veszélyes áru-szállító gépjárművezető (ADR)

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Egyezmény (ADR)-ben előírt veszélyes áruk közúti szállításához.

Tanfolyami kötelezettség: van.

A képesítés megszerezhető veszélyes áruosztályokra, külön a nem tartányos, majd azt követően a tartányos szállításra.

Vizsgára bocsátási feltétel

 • a tanfolyam elvégzése
 • nem tartányos szállításnál legalább „B” kategóriás vezetői engedély, 2 év vezetési gyakorlat
 • tartányos szállításnál „C” kategóriás, 2 éves vezetői engedély, és a tartányos vezetési gyakorlat elvégzése

A vizsga tárgyai, módszere – alapvizsga

 • Nem tartányos szállítás, 2-9 osztály anyagai
  • Általános ismeretek (Á) tesztvizsga
  • Speciális ismeretek (NT2-9) tesztvizsga
  • Szállítási, fuvarozási feladatok gyakorlati vizsga
  • Kárelhárítási feladatok gyakorlati vizsga

A vizsga tárgyai, módszere – szakosító vizsgák

 • 1 osztály anyagainak szállítása (NT1) tesztvizsga+szóbeli vizsga
 • 7 osztály anyagainak szállítása (NT7) szóbeli vizsga
 • 2 osztály anyagainak tartányos szállítása
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T2) tesztvizsga+gyakorlati vizsga
 • 3 osztály anyagainak tartányos szállítása
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T3) tesztvizsga+gyakorlati vizsga
 • 5.1, 6.1, 8 és 9 osztály anyagainak tartányos szállítása
  • Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
  • Tartányos speciális ismeretek (T5.1-9) tesztvizsga+gyakorlati vizsga

A bizonyítvány érvényessége 5 év, mely a lejárat előtti évben ismeretfelújító (teszt) vizsgával hosszabbítható meg.