Kategóriák

Motorkerékpár

AM segédmotor 50 cm³-ig 14 év
A1 motorkerékpár 125 cm³-ig és 11 kW teljesítményig 16 év
A2 motorkerékpár 35 kW teljesítményig 18 év
A motorkerékpár 600 cm³-től 24 év

Személygépkocsi

B személygépkocsi 17 év
B96 személygépkocsi nehéz pótkocsival +2 év
BE személygépkocsi nehéz pótkocsival +2 év

Tehergépjármű és autóbusz

C tehergépkocsi 18 év
CE tehergépkocsi nehéz pótkocsival  +2 év
D autóbusz  21 év

Kategóriák részletes leírása

AM

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm³-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg. Nemzeti kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az “M” kategóriába tartozó jármű vezethető “M” (moped) és “TR” (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az “M” kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az “M” nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig (a vezetői engedély érvényességének lejártáig) jogosít állati erővel vont jármű hajtására, és – a 16. életév betöltése után – kerti traktor vezetésére is.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 16 óra
Közlekedési ismeretek
A járművezetés elmélete
A járművezetés gyakorlata 10 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Járműkezelési gyakorlati vizsga 3 600 Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 3 600 Ft
Összesen 11 800 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 14 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Kezdő vezetői engedély

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

A1

125 cm³ hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "A1" alkategóriába tartozó járművek az "A1" alkategória, "A2" és "A" korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
Az 1998. január 1-je előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm³ hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm³ hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Összesen: 38 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 20 300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A tanfolyam tantárgyai (érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel)

Alapismeretek 3 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 2 óra
Alapoktatás 1 óra
Főoktatás
Városi vezetés 1 óra
Összesen: 5 óra

Vizsgadíjak (érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel)

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4.600,- Ft
Járműkezelési vizsga 11.000,- Ft
Forgalmi vizsga 15.600,- Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 16 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A2

Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "A2" kategóriába tartozó járművek "A2" vagy "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "A" korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra
Az "A1" alkategóriával rendelkezőknél az összóraszám az "Alapismeretek" óraszámával csökken.
Ha a tanulónak már van "A1"-es vezetői engedélye, akkor a járművezetés gyakorlata 12 tanóra, ha ez az "A1"-es jogosítvány több mint 2 éves, akkor 8 óra.

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes "A1" kategóriával rendelkezők.)
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 20 300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

Elméleti vizsgakötelezettség nélkül
Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 15 700 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők)
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A

A 25 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az “A” kategóriába tartozó járművek csak “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az “A2” és “A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai

 • Alapismeretek 22 óra (csak ha nem rendelkezik “A1” alkategóriával vagy “A korl.” kategóriával)
 • Közlekedési ismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A járművezetés gyakorlata

 • A1 vagy A2 nélkül: 26 óra
 • A1-gyel: 16 óra (ha több mint 2 éves: 10 óra)
 • A2-vel: 12 óra (ha több mint 2 éves: 8 óra)

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Az elméleti vizsgát nem kell letennie azoknak, akik “A1” vagy “A2” kategóriás vezetői engedéllyel már rendelkeznek és sikeres "A" kategóriás forgalmi vizsgájukat 2 éven belül teszik le.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 20 300 Ft

Elméleti vizsgakötelezettség nélkül
Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 15 700 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • betöltötte a 24. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

B

A “B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is. Nemzetközi kategória.

Az ilyen gépkocsival, “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:
a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A “B” kategóriába tartozó járművek csak “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai (“B”)

Közlekedési alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 9 óra
Főoktatás
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Járműkezelési vizsga eltörölve
Forgalmi vizsga 11 000 Ft
Összesen 15 600 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 17 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
“B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

B96

B kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

B96 meglévő B kategóriával

A tanfolyamra való felvétel feltételei: tanfolyamra az vehető fel, aki

 • érvényes “B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, amely nem lehet kezdő vezetői engedély
 • legalább 8 osztályos bizonyítvánnyal rendelkezik

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga 4600 Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3500 Ft

Vizsgára bocsájtás feltétele a betöltött 17. életév

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

Elméleti vizsga ideje: 50 perc, 1 perc/kérdés
25 kresz kérdés
25 munkavédelem és tűzvédelem kérdés

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
– a gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

Hatósági rutinvizsga 15 perc

BE

“B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a “B” járműkategóriában meghatározottak kivételével. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A “B+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények a “B+E”, a “C1+E”, a “C+E”, a “D1+E” és “D+E” kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “B+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik
 • “B” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 10 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Összesen: 38 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4 400 Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3 500 Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 11 000 Ft
Összesen 32 700 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett

Kezdő vezetői engedély

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

C

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A “C” kategóriába tartozó járművek csak “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik
 • “B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a “B” kategóriában és a “C” kategóriában együtt vizsgázik).

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 80 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 109 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4 400 Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3 500 Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 11 000 Ft
Összesen 32 700 Ft

Egy éven belül szerzett “C1” alkategóriával rutin + forgalmi vizsga 14.500,- Ft

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 21 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett

Kezdő vezetői engedély

“C” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

CE

“C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A “C+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a “C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a “B+E”, a “C1+E”, a “D1+E” és a “D+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik
 • “C” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 20 óra
Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járműszerelvény vezetési gyakorlat 14 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 8 óra
Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 2 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Összesen: 34 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4 400 Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3 500 Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 11 000 Ft
Összesen 28 100 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 21 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett

Kezdő vezetői engedély

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

D

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. Nemzetközi kategória.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

A “D” kategóriába tartozó járművek csak “D” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “D” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a “D1” alkategóriába tartozó autóbusz, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már “B” és “C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik;
 • “B” és “C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai

Alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4.600,- Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4.400,- Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3.500,- Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 18.500,- Ft
Összesen 31.000,- Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 24 (“fegyveres D” esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 24 (“fegyveres D” esetén 18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély

“D” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.